Meteen naar de inhoud

Vreiland Wonen

Geprezen bent U Heer, onze God, Koning van het universum.

Vreiland

Het zeepaardje, ons logo, staat voor Vreiland. Het heeft plezier, doorzettingsvermogen en geduld. In de zee weet een zeepaardje zich met minimale inspanning zich staande te houden.

Hippocampus (zeepaardje) is het deel van de hersenen waarin ons geheugen gevormd wordt en is betrokken bij het wegschrijven van herinnering van het lange termijn geheugen naar het permanente geheugen.

Ook speelt de hippocampus een belangrijke rol in het reguleren van stress; als dit verstoord is zorgt een rustig, evenwichtig leven voor herstel.

Zelfregulerend. Sterk. Kracht van beweging.

Wie zijn wij?

Vreiland is een zorgorganisatie waar mensen die intensieve begeleiding nodig hebben een thuis kunnen vinden. Wij bieden 24-uurs zorg aan mannen en vrouwen met:

Wij zijn er voor jou!

Wij bieden een kleinschalige woonomgeving waar we samen in familieverband leven. Iedereen heeft zijn/haar eigen kamer waar je privé kan zijn. Daarnaast maak je gebruik van de gezamenlijke woonkamer, keuken, etc.

Je zorgt er samen voor dat het huis schoon en opgeruimd is, er wordt samen gegeten, er zijn gezamenlijke activiteiten zoals een dagopening en sport. Daarnaast wordt individuele dagbesteding gezocht.

Wij zijn een Messiaans belijdende zorgorganisatie (zie kopje Fundament van ons bestaan). Dit houdt in dat wij heel dicht bij de Bijbel leven. Wij vieren de Bijbelse feesten, en vieren de sabbat. Onze cliënten zijn vrij om naar de kerk te gaan.

Onze cliënten mogen volledig zichzelf zijn. Wel hebben we een aantal huisregels opgesteld waaraan iedereen zich moet houden. Deze regels worden van te voren met de cliënten besproken.

Wat belangrijk is, is dat we samen een prettige leefomgeving creëren waarin iedereen zich geliefd en gelukkig kan voelen.

Wij bieden ook ambulante zorg aan voor cliënten die een eigen huishouding hebben, maar wel begeleiding nodig hebben.

Fundament van ons bestaan

Vreiland heeft als organisatie ervoor gekozen om als fundament van haar bestaan de Thora te gebruiken, aangevuld met de teksten over de levenslessen die Yeshua haMassiach ons geleerd heeft. Dan denken we vooral aan de tekst uit  Mattheüs 22:36-40:

‘Meester, wat is het belangrijkste gebod in de wet van Mozes?’ Jezus antwoordde: ‘Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer: “Heb uw naaste net zo lief als uzelf.” Deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten.’

Wij vieren de Bijbelse feesten en onderhouden de Sabbat zoals ons door Mozes is onderwezen in Leviticus 23.

Waar komen deze teksten vandaan?

Kernwaarden en visie

Onze visie wordt duidelijk door onze kernwaarden. Dit is ook een pijler waarop ons beleid is gebouwd. De kernwaarden vormen samen de richtlijnen van ons handelen.

 1. Liefdevolle zorg: Op de persoon aangepaste zorg.
 2. Inclusie: Samen; samen werken we aan doelen, de cliënt  denkt mee over zijn eigen weg/route
 3. Transparantie/betrouwbaarheid; we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.
 4. Leven en werken zoals dat in het Woord van God beschreven is.

Mission Statement

Inspireren en stimuleren.

Onze cliënten worden gestimuleerd om binnen hun eigen mogelijkheden een zo aangenaam mogelijk leven te leiden.  Wij bieden onze cliënten een zinvolle dagbesteding, ieder op zijn eigen niveau. Ook worden cliënten begeleid in de dagelijkse gang van zaken. Wij willen ze inspireren door samen te zoeken naar oplossingen die voor hen niet voor de hand liggen.

We bieden onze cliënten een veilige woonomgeving aan waar ze zich helemaal thuis mogen voelen en waar er vierentwintig uur per dag begeleiding aanwezig is. De begeleiding neemt geen levens over maar inspireert en stimuleert de eigen regie over het leven.

Werkwijze

Vreiland werkt volgens het acht-fasen  model.

Dit houdt in dat we begeleiden op individuele niveau, van instroom tot uitstroom, in acht fasen,

 1. Aanmeldingsfase: het eerste contact tussen de cliënt en de hulpverlener
 2. Intakefase: een nadere kennismaking tussen de cliënt en de instelling
 3. Startfase: de opbouw van de hulpverlening aan de cliënt
 4. Analysefase: analyse van het functioneren van de cliënt op zeven leefgebieden
 5. Planningsfase: het opstellen van een begeleidingsplan
 6. Uitvoeringsfase: de uitvoering van het begeleidingsplan
 7. Evaluatiefase: een terugblik op de uitvoeringsfase
 8. Uitstroomfase: de afronding van de hulpverlening

Onze begeleiding

We begeleiden op verschillende leefgebieden. We schrijven een begeleidingsplan waarin de wensen, opvattingen en behoeften op de volgende leefgebieden samen met de cliënt worden besproken.

Zingeving

Wij gaan samen met de cliënt op zoek naar de antwoorden op levensvragen. Vooral de vraag: ‘Wie ben ik eigenlijk.’ Samen met de cliënt onderzoeken we de vragen die er op het gebied van geloof zijn.  Als een cliënt ervoor open staat,  bidden we en lezen we samen uit de Bijbel. Ook beginnen wij de dag samen met een dagopening. We bespreken dan met elkaar een onderwerp.

Wonen

Iedereen heeft een eigen kamer, die helemaal naar eigen inzicht ingericht wordt. Dat is je privéruimte. Je kan daarnaast gebruik maken van de gezamenlijke ruimtes. Samen doen we de dagelijkse huishoudelijke klusjes.

Financiën

Omdat financiële problemen bijna alle energie opslokken adviseren wij onze cliënten om daarvoor een bewindvoerder in de arm te nemen. Natuurlijk zijn er ook situaties waarin er al goede betrouwbare hulp aanwezig is, dan is bewindvoering geen verplichting.

Sociale relaties

We brengen van elke cliënt de sociale omgeving in kaart. Een netwerk waar je op terug kan vallen is voor elke cliënt belangrijk. Wij willen samen met de meest betrokken mensen regelmatig een netwerkgesprek organiseren. Zo blijft de directe omgeving van een cliënt op de hoogte van het welzijn van de cliënt.

Lichamelijk welzijn

Gezonde voeding is erg belangrijk. Er wordt samen met de cliënt een weekmenu opgesteld en er wordt bij toerbeurt gekookt voor de groep. Omdat eten een sociale bezigheid is, eten we samen. Bij ons wordt geen alcohol gedronken en  geen drugs gebruik. Ook is bewegen heel belangrijk voor een goede conditie. Is er sprake van een lichamelijke beperking, dan zoeken we naar de mogelijkheden die er voor je zijn.

Psychische gezondheid

Naast het lichaam is ook de geest heel belangrijk. Als mensen eenzaam zijn, weinig contacten hebben, het gevoel hebben dat niemand naar ze luistert, kunnen mensen depressief worden.  Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat mensen niet in een isolement terecht komen.

Ook zal een cliënt voor zijn psychisch welzijn af en toe een psycholoog of therapeut moeten bezoeken. Indien gewenst begeleiden wij de cliënten bij deze bezoeken.

Werk en activiteit

Het is voor ieder mens goed om op een zinvolle manier de dag door te komen.  Ook als je om wat voor omstandigheden dan ook niet in staat bent om een betaald werk te doen is het wel belangrijk om een goed dag- en nachtritme te hebben. Daarom kijken wij naar de eigen mogelijkheden en helpen onze cliënten met het vinden van een bij hen passende dagbesteding.

Ook is het voor sommige mensen heel moeilijk om hun vrije tijd in te vullen. Ook daarbij helpen wij ook, wij helpen onze cliënten om hun interesses te ontdekken en daarbij misschien nieuwe hobby’s te ontwikkelen.

Bijbelteksten

Als directie van Vreiland hebben wij de keuze gemaakt om terug te keren naar de Thora[1]. Een bekering, een T’shuva[2]. Wij hebben ervoor gekozen om zorg te bieden die gebaseerd is op Bijbelse principes, en daarbij de gehele Bijbel, van Genesis tot en met Openbaring als één geheel te zien. 

Wij willen leven en werken op de manier die Yeshua[3] ons geleerd heeft in de tijd toen Hij op de aarde ons Zijn waardevolle lessen heeft gegeven.  In de eerste plaats laten wij dit zien in ons persoonlijk leven, waarin wij de richtlijnen toepassen die God ons in Zijn woord heeft gegeven. 

Wij willen onze persoonlijke levensovertuiging daarbij absoluut niet als standaard gebruiken voor onze cliënten en/of onze medewerkers. Ons beleid en onze manier van werken zijn echter wel gebaseerd op onze persoonlijke levensovertuiging.

[1] De eerste 5 boeken van de Bijbel.
[2] T-shuva betekend terugkeer/bekering. Hoort bij 2 kronieken 7:14 daar heeft het betrekking op de tempel, nu mogen wij zelf de tempel zijn.
[3] Dit is de Hebreeuwse naam van Jezus. Jezus is de Griekse vertaling